WYSTAWY

Każdy pies zarejestrowany z Związku Kynologicznym w Polsce ma prawo uczestniczyć w wystawach organizowanych przez ten związek jak również w wystawach zagranicznych organizowanych przez analogiczne organizacje w innych krajach, które zrzeszone są w międzynarodowej federacji kynologicznej FCI z siedzibą w Brukseli.                                                                                                                                                                                                                                         Jest to przywilej a nie obowiązek i kupując psa rodowodowego właściciel może ale nie musi brać udziału w takich wystawach a jego pupil nie traci przez to rodowodu.

Szczegółowy regulamin: Regulamin_wystaw_psow_rasowych_ZKwP.pdf

 

Wystawy mogą mieć następującą rangę: wystawa krajowa, międzynarodowa, klubowa, europejska, światowa.                                                                                             

Pies/suka może być zgłaszony na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:

UWAGA ! Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

Klasa baby - dla psów/suk w wieku od 3 do 6 miesięcy,

Klasa szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 6 do 9 miesięcy,

Klasa młodzieży - dla psów/suk w wieku od 9 do 18 miesięcy,

Klasa pośrednia - dla psów/suk w wieku od 15 do 24 miesięcy,

Klasa otwarta - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy,

Klasa użytkowa -  nie dotyczy rasy akita 
Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy pracujące.

Klasa championów - dla psów/suk posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

Klasa weteranów – dla psów/suk, które ukończyły 8 lat.

Dla klasy otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorowa, itp.).