NASZE AKICIAKI NA KONCERCIE HEY

Kilkutysięczny tłum i koncert Hey - nasze akiciaki. taką sytuację też mają opanowaną.